POLITYKA PRYWATNOŚCI
I WYKORZYSTYWANIA  PLIKÓW COOKIES
w SERWISIE BUDIMA.PL

Niniejsza polityka określa zasady korzystania ze strony internetowej w domenie www.budima.pl (dalej „Serwis”) oraz zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Właściciela Serwisu.

Dane publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie prezentowanych danych.

Na stronie Serwisu umieszczony jest formularz kontaktowy, w którym możecie Państwo podać swoje dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Decyzja o wypełnieniu formularza kontaktowego i podaniu wybranych danych jest dobrowolna i zależy od Państwa, jednak jest niezbędna do umożliwienia kontaktu.

Państwa dane przesłane w formularzu kontaktowym będą wykorzystane tylko i wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa prośbę, zapytanie.

W pełni respektujemy i szanujemy Państwa prawo do prywatności i ochrony danych. W związku z tym informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Właściciela Serwisu (Administratora) oraz o przysługujących Państwu prawach zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/697 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administrator danych osobowych

Właścicielem Serwisu i administratorem Państwa danych osobowych jest: Budima Beata Majewska Spółka Jawna z siedzibą w Łomiankach (05-092), ul. Wydmowa 4, NIP 118 218 71 79 , (dalej „Administrator”).
Dla danych osobowych przekazanych przez Państwa do dnia 30.05.2018r. Administratorem danych osobowych pozostaje Budima Beata Majewska Spółka Jawna z siedzibą w Łomiankach (05-092), ul. Wydmowa 4,  NIP 118 218 71 79.

Cel i podstawa przetwarzania

Dane osobowe uzyskane od Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www, rozmowy telefonicznej, SMS, korespondencji e-mail lub osobiście podczas spotkań, zawierania umów będą przetwarzane przez Administratora:

w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO) w szczególności w celu przedstawienia oferty sprzedaży nieruchomości, w celu wypełnienia obowiązków wynikających z łączącej Państwa i Administratora umowy, ewentualnie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
w celu spełnienia obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa którym Administrator podlega, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO , w celach marketingowych na podstawie odrębnej „zgody” z art. 6 ust.1 lit. a RODO,

Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe.

Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

banki prowadzące rachunki powiernicze Administratora, notariusze współpracujący z Administratorem,
podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w szczególności usługi księgowe, prawne, informatyczne, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sady, organy państwowe, samorządowe, organy ochrony prawnej i nadzoru),

Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom, ani instytucjom międzynarodowym.

Okres przetwarzania/przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy i wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (w tym obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa), przez okres przewidziany przepisami prawa dotyczący dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do momentu przedawnienia tych roszczeń.

W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z przepisami RODO przysługują Państwu następujące prawa:

żądania dostępu do danych (uzyskania informacji czy Administrator przetwarza Państwa dane, a jeśli tak to w jakim zakresie), sprostowania danych (poprawienia), przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania a także żądania usunięcia danych (jeśli nie ma podstaw do tego, aby były przetwarzane).

W każdym momencie macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu jej cofnięcia.

Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych (w tym cofnięcia zgody) można kontaktować się z Administratorem Danych pod adresem e-mail: biuro@budima.pl lub korespondencyjnie na adres: Budima Beata Majewska Spółka Jawna ul.Warszawska 77 , 05-092 Łomianki.

POLITYKA COOKIES

Dla Państwa wygody Serwis używa plików cookies w celu dostosowania Serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych, reklamowych i funkcjonalnych.

Cookies (tzw. „ciasteczka”) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Serwis, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu, by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności w celu dostosowania strony do jego indywidualnych potrzeb,

tworzenia statystyk, pomagających zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszenie jego struktury i zawartości,

utrzymania sesji Użytkownika Serwisu,

dostosowania treści reklamowych w formie grafcznej (reklamy displayowe) przy wykorzystaniu remarketngu Google Analytcs.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

pliki „sesyjne” (tymczasowe), które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony,

pliki „stałe” przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika,
„niezbędne” umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,

pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelnienia w ramach Serwisu,

„wydajnościowe” umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu,

„funkcjonalne” umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki itp.
„reklamowe” umożliwiające dostarczenie Użytkownikowi treści reklamowych dostosowanych do jego zainteresowań,

Każdy użytkownik Serwisu może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich na swojej przeglądarce zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi poniżej.

Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies.

Podmiotem odpowiadającym za zamieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest Właściciel Serwisu https://budima .pl/ .

Jak wyłączyć COOKIES w najbardziej popularnych wyszukiwarkach Google Chrome

Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookies” można zmienić następujące ustawienia plików cookies :

Usuwanie plików cookies

Domyślne blokowanie plików cookies Domyślne zezwalanie na pliki cookies
Domyślne zachowywanie plików cookies i danych stron do zamknięcia przeglądarki Określenie wyjątków dla plików cookies z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzedzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”.

O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze „Akceptuj pliki cookies”.